Därför ska du läsa boken Factfulness

Jag läser böcker för att få inspiration, njuta av välskriven text och spännande historier men också för att tänja mitt tänkande och ge mig nya insikter. Factfulness gav mig allt det här och är den viktigaste bok jag läst.

Boken är djupgående och all fakta grundar sig på statistik från en lång tid tillbaka. Det går inte att bortförklara eller misstolka. Insikterna är baserade på Hans Rosling erfarenhet och upplevelser som läkare i olika världsdelar. Alla tydliga grafer och diagram är gjorda Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund. Boken fick mig att skratta, gråta, fundera och fascineras.

Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund startade tillsammans stiftelsen Gapminder med syftet att lära ut fakta och mota missuppfattningar om världen. De har ställt tusentals människor runt om i världen faktafrågor och det har visat sig att människor har dåliga kunskaper om grundläggande fakta om hur läget är i världen. Och det är inte bara det att man svarar fel, utan systematiskt väljer människor det mest negativa svarsalternativet. Boken går till botten med varför det är så och ger oss verktyg för hur vi ska tolka världen utan att missförstå den.

Hans Rosling är känd som en folkbildande professor som hade en förmåga att förklara torr fakta på ett tydligt och underhållande sätt med hjälp av visuella rörliga diagram och enkla hjälpmedel s.s. legoklossar och leksaksgubbar. Han var en skicklig debattör med humor och han var inte var rädd för att möta kritik. Det är bara att söka på nätet om du vill lyssna på hur skicklig har var på att berätta om världen.

Ola Rosling och Gapminder lanserade 2015 begreppet factfulness, fritt översatt förklarat som "den stressreducerande vanan att enbart hysa åsikter för vilka man har starka, stödjande fakta”. Begreppet låter oss förstå att det handlar om mera än bara kunskap. Det handlar om en känsla du får när du besitter fakta du kan grunda dina tankar och åsikter på.

Bokens betydelse kan inte förminskas. Den visar att vår världsbild som formats av vår utbildning, vår bakgrund och de nyhetskällor vi använder är förvrängd och föråldrad.

Boken beskriver tio mänskliga dramatiska instinkter som ligger bakom vår oförmåga att ta till oss fakta. Detta är instinkter som rädsla, vår tendens att generalisera, vårt sätt att prata om vi och de och vår instinkt att tro på ödet. Vi får knep och tumregler för hur vi ska undvika det här misstaget och framförallt förstå varför vi tänker som vi gör.

En bok som grundar sig på statistik och fakta kan kännas tung, men låt inte detta skrämma dig. Precis som professorns föredrag är humoristiska och lätta att förstå är också boken skriven. Bilderna beskriver texten och det som verkligen lyfter boken är de extremt personliga hjärtskärande berättelserna från Hans arbete som läkare ute i världen.
Bokens innehåll och struktur var klar, men arbetet var på hälft då Hans insjuknade. Hans dog den 7 februari 2017. Efter hans bortgång arbetade Ola och Anna med att färdigställa boken.

Världen förändras snabbare än någonsin förut och företag och organisationer står inför grundläggande strukturförändringar. Vi kämpar alla med att förstå vad som händer och det är naturligt att vi söker vägledning och lyssnar på dem som påstår sig ha lätta lösningar på svåra problem. Fenomen som populism, falska nyheter och begränsande filterbubblor är inte direkt behjälpliga för att ge oss en bild av världen som grundar sig på fakta. Men det gör den här boken. Den ger dig fakta och verktyg att förstå världen. Klicka dig därefter in på Gapminders hemsida och använd de utmärkta verktyg i form av Dollar Street och rörliga bubbeldiagram som finns där. Allt material de framställer går under licensen Creative Commons och står dig fritt fram att använda.

view-pedagig-town

Anna och Ola fortsätter arbetet med att sprida en faktabaserad världsbild tillsammans med Gapminders medarbetare. Jag hoppas att de kommer att skriva flera böcker. Jag vill läsa en bok där man tar fokus på framtiden. Vad säger statistiken om klimatförändringen och hur ska vi tackla alla utmaningar vi står inför. Gapminder vill visa på var de stora missuppfattningarna finns. Det hoppas jag att de lyckas tolka och förmedla. Hur kommer befolkningsökningen och den konsumtion som ökningen för med sig att påverka oss. Framtiden kanske skrämmer dig? Innan jag läste boken var jag fundersam och mera rädd för framtiden än vad jag är nu. Utvecklingen i världen har alltid gått framåt och jag tror att med de insikter och den kunskap vi har kommer vi klara av alla utmaningar. Läs boken du också!