Om Ann-Sofi

Jag är en nyfiken pedagog som vill förmedla meningsfull kunskap såväl till unga som till äldre människor. Framtiden är spännande, men komplicerad att förutspå. Jag föreläser om Factfulness, som är en praktisk metod för kritiskt tänkande. Det är synnerligen svårt att veta vilken kunskap vi behöver i framtiden, men en faktabaserad världsbild är en helhet som alla bör ha klart för sig.

Boka en föreläsning om du vill:

  • Ge dina elever en faktabaserad världsbild
  • Öka chansen att korrekt förutsäga framtiden genom att få en mer nyanserad bild av den nuvarande verkligheten.
  • Förbättra beslutsfattandet genom att titta annorlunda på data, antaganden och långsiktiga globala trender.
pedagig-ann-sofi-profile-picture

"Det är omöjligt att ta ut riktningen till nästa kontroll om du inte vet var på kartan du befinner dig."

Föreläsningar i en faktabaserad värlsbild

Jag erbjuder skolor och företag föreläsningar om en Faktabaserad världsbild i samarbete med stiftelsen Gapminder. Gapminders målsättning är att bekämpa okunskapen i världen med hjälp av visuella diagram som alla kan förstå.

Publiken får kunskap om grundläggande fakta som har hänt i världen under de senaste 200 åren. Föreläsningen stärker åhörarnas kritiska tänkande och förmåga att resonera med stöd av fakta och inte dramatiska instinkter, att förstå stora missförstånd och okunskap om världen idag samt att ge publiken ramverk, modeller och berättelser som utvecklar en faktabaserad världsbild.

pedagig-ann-sofi-presentations-picture

Gapminder och Hans Rosling

Fritt material från www.gapminder.org